0912-0653607 0933-9655191 021-88425013
لـذت طـعم واقـعی گـوشت بـا باربیکیو گریل مهر
لـذت طـعم واقـعی گـوشت بـا باربیکیو گریل مهر
لـذت طـعم واقـعی گـوشت بـا باربیکیو گریل مهر

 باربیکیو مهر

باربیکیو گریل ذغالی طوری طراحی شده که شما به یک نتیجه دلخواه در مواقع استفاده برسید و نگران سوخته شدن و یا خام بودن گوشت نباشید. مهمترین عامل در عملکرد گریل ذغالی هوا می باشد، هوای بیشتر حرارت بیشتر و برای اینکه ما این حرارت را در کنترل بگیریم و در مصرف ذغال صرفه جویی کنیم. 

دریچه بالایی را باید بسته و یا حداقل نیمه باز نگهداریم و دریچه پایینی را همیشه به حالت باز نگه داریم. شبکه بالایی از سیستم فولادی قوی ساخته شده و قادر به تحمل مراحل پخت می باشد. شبکه پایینی که ذغال ها حتما باید روی آن قرار گیرد قادر است مراحل پخت مستقیم و غیر مستقیم را تحمل نماید. باربیکیو ذغالی بهترین وسیله برای کباب کردن است. 

خرید گریل ذغالی خاطراتان را از بابت صرفه جویی در زمان و هزینه راحت می کند و طعم جدیدی به کبابهای شما خواهد داد. دستگاه گرین ذغالی را با نامهای باربیکیو گریل مهر یا گریل ذغالی مهر بشناسید. 

 

دی ان ان evoq