لـذت طـعم واقـعی گـوشت بـا باربیکیو گریل مهر
لـذت طـعم واقـعی گـوشت بـا باربیکیو گریل مهر
لـذت طـعم واقـعی گـوشت بـا باربیکیو گریل مهر
محصولات باربیکیو گریل

شبکه گریل

مدل: M10
کمپانی سازنده: BBQMehr

یکی از مهمترین تولیدات ما ، ساخت شبکه های باربیکیو گریل می باشد.که بنا به نیاز مشتری در ابعاد مختلف موجود است.

برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
دی ان ان evoq