سنگ پیتزا

کد محصول: BBQMehr

با این وسیله شما میتوانید به راحتی پیتزای خود را در گریل بپزید.