باربیکیو گریل اسموکر و بدون اسموکر

کد محصول: باربیکیو گریل مهر
این باربیکیو با ظرفیت بالا برای حرفه ای ها طراحی گردیده است دارای اسموکر