باربیکیو گریل اسموکر و بدون اسموکر

کد محصول: باربیکیو گریل مهر

این باربیکیو با ظرفیت بالا برای حرفه ای ها طراحی گردیده است دارای اسموکر 

قیمت 5,500,000 تومان