آتشدان و منقل

کد محصول: BBQMehr

این آتشدان و منقل دارای بدنه ی فولادی و مقاوم در مقابل حرارت می باشد.

این آتشدان و منقل به آسانی تبدیل به گریل گردیده و تمام قابلت های یک منقل و کباب پز حرفه ای را دارد.

شبکه ی گریل به آسانی قابل حمل است.

این آتشدان و منقل دارای دریچه تنظیم هوا و تخلیه ی خاکستر می باشد.

این آتشدان و منقل دارای سینی چربی گیر و خاکستر می باشد.