باربیکیو گریل اسموکر و بدون اسموکر

کد محصول: BBQMehr

این گریل برای حرفه ای ها طراحی شده است و کاربرد بی نظیری دارد و با اسموکر و بدون اسموکر تولید میگردد.

وزن 50kg       ضخامت ورق ها 3m     

H  80      w 45        L 110

کد محصول .   M1